S.S.Bursa Tarım Kooperatifleri Birliği 20 Mart 1998 yılında kurulmuştur. Kurucu ortaklarımız S.S.Orhaniye Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Çağlayan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Avdancık Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Karahıdır Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi,S.S.Harmandemirci Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Edebey Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, S.S.Ağaköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olmuştur.
Bölge birliği olarak hedefimiz ortaklarımızın ürünlerinin pazarlanması, onların ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur. 02.03.2017 Tarihinde göreve gelen yeni yönetim ile, daha farklı çalışan birlik bir yıllık süreçte ciddi adımlar atmıştır. Türkiye Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Almanya Gıda Tarım Bakanlığı arasında yapılan Türk – Alman Kooperatif Birlikleri İşbirliği Projesi kapsamında çalışmalarımızı genişlettik. Alman Kooperatifleri Konfederasyonu (DGRV) Türkiye Temsilciliği ile çalışmalara başlanılmıştır.

Birliğin Amacı; ortak kooperatiflerin bitki ve bitkisel ürünlerini değerlendirme ve pazarlama konularındaki müşterek menfaatlerini korumak, bu hususta iktisadi faaliyette bulunmak, faaliyetlerini koordine etmek ve denetlemek, dış memleketlerle olan münasebetlerini düzenlemek, kooperatifçiliği geliştirmek ve eğitim yapmaktır. Bu birliğe, tarımsal kalkınma kooperatiflerinden, hayvancılık, ormancılık, ev ve el sanatları konuları dışında faaliyet gösterenler ile su ürünleri, pancar ve sulama konuları haricinde faaliyette bulunan kooperatifler girebilir.
ÇALIŞMA KONULARI:
a) Tarımsal konularda faaliyet gösteren ortak kooperatiflerin ve bunların ortaklarının bitkisel ürünlerinin verimini artırıcı ve değerlendirici imalat, tasnif, ambalajlama ve depolama tesislerini kurmak veya kurulmuş teşekküllere ortak olmak, gerekli nakliye ve frigorifik araçları satın almak veya kiralamak,
b) Ortak kooperatiflerin tarımsal konuda ihtiyaç duyacakları tarım alet makine ve ekipmanlarıyla, ilaç, gübre, tohumluk, fide ve diğer girdileri imal etmek, üretmek veya ucuz ve kredili olarak temin etmek,
c) Ortak kooperatiflerin ürünlerinin iç ve dış pazarlarda tanıtılması ve pazarlanması için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
d) Tarımsal faaliyetlerin gerektirdiği ithalat ve ihracat işlemlerini yapmak,
e) Ortak kooperatiflere hukuki, mali ve teknik konularda yardımcı olmak, gerektiğinde bu konularda eğitim ve denetim yapmak,
f) Kamu kurum ve kuruluşları ile bankalardan sağlanacak kredi işlemlerinde ortaklarına kefalet etmek, gerektiğinde kredi kullanmak veya kullandırmak, bunun için gerekli ipotek işlemlerini yapmak, gerçek kişilerce ve resmi kuruluşlarca yapılacak her nevi yardım ve bağışı kabul etmek.
g) Çalışma konularıyla ilgili şirket kurmak ve kurulmuş olan şirketlere iştirak etmek,
h)Amaç ve çalışma konularında gazete, dergi, kitap çıkarmak ve her türlü yayın faaliyetlerinde bulunmak ve gerektiğinde seminer, sempozyum, panel, konferans gibi toplantılar düzenlemek.
ı) Birliğe bağlı kooperatif ortaklarının sosyal güvenceye kavuşması için gerekli çalışmaları yapmak . Her türlü sigorta hizmetlerinin sağlanmasında aracılık etmek.
j) Kırsal turizm faaliyetinde bulunmak,
k) Ortakların sosyal, kültürel, ulaşım ve benzeri konularındaki ihtiyaçlarına yönelik faaliyette bulunmak, (Birliğe ortak kooperatiflerin ortaklarının birinci derece yakınları olan anne, baba, eş ve çocukları bu hizmetten yararlanır.)
l) Çevre korumaya yönelik faaliyetlerde bulunmak

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı