Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Tanımı ve Amacı

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Nedir? 

Tarım danışmanı istihdam eden üretici örgütleri, ziraat odaları ve bunların üst birlikleri, tarım danışmanı istihdam eden dernek ve vakıflar, sözleşme karşılığında çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere kurulan ve tarım danışmanıistihdam eden şirketlere, çiftçilere/ tarımsal işletmelere üretici örgütlerine/ ziraat odalarına tarımsal danışmanlık hizmeti sunmak üzere sözleşme imzalayan serbest tarım danışmanlarına tarımsal danışmanlık yetki belgesi verilir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlığın Amacı Nedir?
Tarladan sofraya gıda güvenliği ve güvencesini sağlanmak,
Yayım ve danışmanlık hizmetlerinin konu uzmanı kişi ve kuruluşlar tarafından yürütmek,
Bakanlıkça sertifikalandırılan kişi ve kuruluşların yayım hizmeti sunmak,
Üretim ve bilgilendirmenin her safhasını kayıt altına almak,
Danışmanlık hizmeti alanlar ve sunanların desteklenmesini sağlamak,
Tarımsal Yayım hizmetlerinin özelleştirilmesini sağlamak,
İstihdamın arttırılmasına yardımcı olmak,
Ürün çeşitliliği ve kalitenin arttırılmasını sağlamak,
Kırsal yerleşimlerin kalkındırılmasına ve kırsal nüfusun yaşam koşullarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak.

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı