Tarımsal Üretim Bilgileri

Toprak Analizlerinin Başlıca Dört Aşaması Vardır: 

1. Toprak örneklerinin alınması,
2. Toprak örneklerindeki alınabilir besin elementlerinin belirlenmesi,
3. Analiz sonuçlarının değerlendirilmesi,
4. Gübre önerilerinin geliştirilmesi.

Toprak Örneği Alınmasında Dikkat Edilecek Hususlar: 

             Toprak analizlerinde örneklerin usulüne uygun alınması çok önemlidir. Araziyi temsil etmeyen, usulüne uygun alınmamış toprak örnekleri, en gelişmiş cihazlar ve yöntemlerle analiz edilse bile yanlış sonuçlar verebilir. Bu da para, emek ve zaman kaybı demektir. Toprak örneği almadan önce, örnek alınacak yerin renk, meyil, yükseklik, toprak tipi, drenaj durumu, topografyası, jeolojik yapısı, verimliliği, arazinin baskısı, toprak tekstürü (dokusu), taşlılık ve ana materyalinin türü, yetiştirilen bitkinin gelişme durumu gibi toprak ve arazi özellikleri belirlenmelidir. Eğer arazi çok büyük ise ve farklılıklar gösteriyorsa arazinin kâğıt üzerine bir krokisi (şeması) çizilir. Bu krokide (şemada) farklılıklar belirtilir. Farklı yerlerden farklı örnekler alınır.
1. Ahır gübresi veya kimyasal gübre verilen alanlar,
2. Toprak bünyesi farklı alanlar,
3. Renk farklılığı gösteren alanlar,
4. Tuzluluk görülen yerler,
5. Organik maddesi fazla olan alanlar,
6. Taban veya kıraç alanlar,
7. Meyil ve erozyon durumu farklı kısımlar,
8. Suların toplanabileceği çukur kısımlar işaretlenmelidir.

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı