İlekleme Nedir?
İncirde meyvenin tutup gelişebilmesi için ilek
meyvelerindeki çiçek tozlarının ilek arıcığı tarafından
incire taşınması gerekir. Bunun gerçekleşebilmesi için
erkek ağaçlardaki ilek meyvelerinin dişi incir
ağaçlarına asılması işlemine ilekleme denir (Şekil 1).
Nisan Haziran
İlek meyvesi
Boğa meyvesi
İlekleme Ne Zaman Başlamalıdır?
Mevsim ŞARTLARINA ve bahçenin bulunduğu yere
göre değişmekle birlikte kır taban arazilerde
Haziranın ilk haftası başlayıp son haftasına kadar
devam eder.
Haziran ayında, incir meyveleri iri fındık
büyüklüğünde (1,0-1,5 cm) ve parlak bir görünüm
kazandığında ileklemeye başlanır (Şekil 2).
İlekleme olgunluğuna gelmiş olan erkek meyveler
çeşitlere bağlı olmakla birlikte iri ceviz büyüklüğüne
gelmeli, olgunlaşmalı ve ağız bölümünden
sıkıldığında çiçek tozları görülmelidir.
Kullanılacak İlek Miktarı Ne Olmalı?
Ağacın büyüklüğüne, kış yağışlarının durumuna
bağlı olarak değişiklik gösterir. Normal şartlar altında
ağacın 3 farklı yerine ilek filerinin içersine 3-4 meyve
konarak bir hafta aralıkla iki defa yapılır. Kuraklığın
ve ilek meyvesinin temininde sıkıntıların görüldüğü
yıllarda ilk atımda 2-3 ilek meyvesi yeterli olacaktır,
çünkü bir TEK ilek meyvesinde 300 ile 800 arasında
ilek arıcığı vardır ve 1-2 arıcığın meyve içine girmesi
yeterlidir. Çok ilek kaliteli ürün demek değildir!
İlekleme Nasıl Yapılmalı?
İleklemeye sabahın erken
saatlerinde başlanmalı, rüzgarlı
ve yağışlı saatlerde ara
verilmelidir.
İlek meyveleri ilek fileleri
içerisine konmalı ve ağaçlara
toplama kolaylığı nedeni ile tel
kancalar vasıtasıyla asılmalıdır.
İleklemede Nelere Dikkat Edilmelidir?
 Sağlıklı ve temiz ilek kullanılmalıdır. Dışı yarasız
ve yeşil renkte olmalı içinde sararma veya
kahverengileşme olmamalı. Bu durumdaki
ilekler incirde iç çürüklüğü yada akma
dediğimiz hastalığın en önemli sebebidir.

 İleklemede plastik fileler kullanılmalı. Böylece
hem zamandan kazanılmış olur hem de
ileklerin toplanması kolay olur.
 Dölleme yeteneğini kaybetmiş ilek meyveleri
toplanıp imha edilmelidir. Ağaç üzerinde
bırakılan meyveler aflatoksine neden olan
küflere yataklık ederek riski arttırırtlar.
 Aşırı ilekleme yapılmamalı. Aşırı ilekleme
meyve tutumunun çok olmasına ve
meyvelerin küçük kalmasına neden olur. Aşırı
ilekleme meyvelerde akmaya, çürümeye ve
ekşimeye neden olur.
 Aşırı ileklemeyi önlemek için incir bahçelerinin
içindeki ilek ağaçları kesilmeli, ayrı bir yerde
ilek bahçesi kurulmalı
 İncir üretiminde meyve tutumu sadece ilek
arıcığı ile sağlandığı için kimyasal maddeler
kullanılamaz !!!!
İncir Araştırma İstasyonu tarafından;
 İlekleme sezonu boyunca müdürlüğümüzde
görevli uzmanlar tarafından ilek pazarları
ziyaret edilerek hem satıcılar, hem de alıcılar
sağlıklı ileğin nasıl olması konusunda
bilgilendirilir, talep edildiği taktirde
bilgilendirme toplantıları düzenlenir.
 İstasyonumuzda üretilen erkek bitkiler erken,
orta ve geç dönemde dölleme olgunluğuna
gelen çeşitlerden oluşmak üzere tüplü fidan
şeklinde satışa sunulur.
Erkenci Çeşitler (1-10 Haziran)
Ak ilek
Kaba ilek
Adalı
Sarı ilek
Orta Çeşitler (5-10 Haziran)
Yanako
Hamza
Taşlık
Kıbrıslı
Geççi Çeşitler (10-20 Haziran)
Armut ilek
Mordemirtaş
Karabulut
Konkur

Whatsapp Hattı
Telefon Hattı